กลุ่มเด็กพิเศษ | การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

DEXTRA
ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
เดกซ์ทราของฉัน
ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นการเดินทางที่เราดำเนินการทุกวัน

ที่ Dextra เราตระหนักดีถึงผลกระทบอันลึกซึ้งจากการกระทำของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเรายอมรับความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ด้วยความพยายามอย่างทุ่มเทและกลยุทธ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ที่ครอบคลุม เราได้บูรณาการหลักการความยั่งยืนเข้าไว้ในการดำเนินงานทุกด้านอย่างพิถีพิถัน

กลยุทธ์นี้ไม่เพียงเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเราเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นมาตรฐานในการวัดความก้าวหน้าของเราและรับผิดชอบต่อตนเอง

ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม ลดรอยเท้าทางนิเวศของเรา การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด เรากำลังมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ไม่เพียงแต่จะเจริญรุ่งเรืองสำหรับธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยังยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ฌอง-มารี ปิตง

ประธานกลุ่มและซีอีโอ

Dextra มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งปรับแนวปฏิบัติทางธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

 • การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกโรงงาน
  ฉลากอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ข้อต่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยลดความจำเป็นในการทับซ้อนของเหล็ก และลดการใช้เหล็ก
 • แท่งเหล็กออกแบบทางวิศวกรรมคุณภาพสูงช่วยให้มีหน้าตัดที่เล็กลงและปล่อยมลพิษน้อยลง
 • แท่งโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว (GFRP) แทนที่เหล็กแบบดั้งเดิมสำหรับการเสริมแรงคอนกรีต ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ห้องสมุดกว้างขวางของการประกาศผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม (EPD) สำหรับการสื่อสารผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • การอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)
 • สนับสนุนการศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพ และความริเริ่มด้านความเท่าเทียมทางสังคม
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุม ปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพสำหรับพนักงานที่หลากหลาย
 • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีจริยธรรม
 • การตรวจสอบประจำปีตามมาตรฐานบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เพื่อรักษาความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มุ่งเน้นไปที่การสร้างสะพานแห่งโอกาส ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนโลก

ความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแล

 • ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการ
 • เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
 • ทีมผู้นำที่อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอดการดำเนินงาน
 • ความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล
 • ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในอนาคตเป็นค่านิยมหลัก

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ

ติดต่อเรา

   แบ่งปันข้อมูลของคุณกับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด